www.wase.pl - Profesjonalne interaktywne analizy finansowe dla samorządu. System Analiz Finansów Samorządowych WASE jest odpowiedzią na zapotrzebowanie środowiska samorządowego w zakresie narzędzi pozwalających na wiarygodną analizę w okresie wieloletnim i kadencyjnym. System WASE to nowoczesne i unikalne rozwiązanie analityczne działające w obszarze finansów jednostki samorządu terytorialnego. Nasz zespół dołożył wszelkich starań aby korzystanie z systemu było wygodne i intuicyjne. Naszym celem, który przyświecał nam podczas projektowania i wdrożenia systemu, jest udostępnienie wiarygodnego materiału analitycznego wspierającego proces decyzyjny i wykonawczy. System WASE cechuje się jasno sprecyzowaną metodyką analityczną, która w usystematyzowany sposób prowadzi do profesjonalnej analizy finansów budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Wyjątkowość prezentowanego przez nasz zespół rozwiązania technologicznego została doceniona przez instytucje państwowe i jednostki samorządu terytorialnego oraz ogólnopolskie korporacje samorządowe. Dzięki systemowi WASE profesjonalne analizy finansowe są dostępne wszędzie tam gdzie jest możliwość skorzystania z dostępu do sieci internet. System WASE to narzędzie służące komunikacji pomiędzy osobami wpływającymi na kształt polityki finansowej gminy (prezydent, burmistrz, wójt, rada gminy, skarbnik) a mieszkańcami, pomiędzy prezydentem, burmistrzem, wójtem a radą, skarbnikiem a prezydentem, burmistrzem, wójtem, itd. Wykorzystanie możliwości prezentacyjnych systemu na sesjach rady czy spotkaniach z mieszkańcami pozwala na przejrzyste i zrozumiałe przedstawienie zagadnień związanych z budżetem jst. Zakres danych jakie mają Państwo do dyspozycji daje nieograniczone możliwości w zakresie analizy dochodów i wydatków budżetu zarówno własnej jak i innych jednostek samorządu terytorialnego. Dla naszego zespołu dane miasta na prawach powiatu, miasta, gminy mają znaczenie priorytetowe i dlatego głównym determinantem wpływającym na zakres oraz ilość analiz jest specyfika finansów jst. Ten priorytet wynika również z konieczności zapewnienia jasnego obrazu bez przysłaniania go zbędnymi wskaźnikami czy bezprzedmiotowymi porównaniami. Nasz zespół stworzył system analityczny, który będzie wspierał analizę i prezentację zachodzących w Państwa jednostce procesów finansowych. Unikalność naszego rozwiązania polega na dostarczeniu kompletnego zestawu analiz dla danego zagadnienia a nie tylko luźnej grupy wskaźników nie mających ze sobą żadnego powiązania. Każda zaprojektowana przez nasz zespół analiza prezentuje kompletność danych w powiązaniu z wizualizacją w przejrzystej i czytelnej formie.
Identyfikator:
Hasło: